Milé deti.

Aj v tomto roku sa počas adventného obdobia chceme dobre pripraviť na príchod Pána Ježiša. Preto vás všetkých pozývam na sv. omše. Tešíme sa na vašu účasť. Ak by ste v niektorý deň nemohli prísť, na tomto mieste nájdete materiály pre adventnú prípravu na každý deň (pondelok až piatok).