Milé deti.

Aj v tomto roku sa počas adventného obdobia chceme dobre pripraviť na príchod Pána Ježiša. Preto vás všetkých pozývam na sv. omše (ak nám to pandemická situácia dovolí). Tešíme sa na vašu účasť. Na tomto mieste nájdete materiály pre adventnú prípravu na každý deň (pondelok až piatok).