Aktuality

Tlačivá na 2% z dane

Vzhľadom na pandemickú situáciu sme nateraz pozastavili kurzy prípravy na manželstvo a zároveň sme pozastavili možnosť prihlásenia sa na tieto kurzy. Snúbencov, ktorí sa nám nahlásili na februárové a marcové kurzy, presunieme na apríl. Dúfame, že sa kurzy budú môcť zrealizovať hoci len za obmedzených podmienok. Nateraz nahlásených snúbencov budeme kontaktovať.
Len čo budeme vidieť, že sa situácia začne zjavne zlepšovať, opäť otvoríme aj možnosť prihlasovania sa na kurzy. Iste vás o tom budem včas informovať.
V mene všetkých manželských párov, ktoré sa prípravy aktívne zúčastňujú, ako aj vo svojom mene vám ďakujeme za pochopenie.
Róbert Neupauer