MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER 2019

Na tomto mieste nájdete obrázok s myšlienkou Sv. Otca Františka a meditácie na každý deň Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019 .

 

20. október

21. október

22. október

23. október

24. október

25. október

26. október

27. október

28. október

29. október

30. október

31. október