Dôstojný pán farár a veriaci farnosti,

vyslovujeme úprimné poďakovanie za vašu pomoc. Milosrdenstvo je liekom pre ľudí, ktorí prežívajú ťažké chvíle, veľmi si to vážime. Prosíme o silu, aby sme aj my rozdávali milosrdenstvo všetkým ľuďom. V tento krásny ADVENTNÝ čas vám všetkým zo srdca želáme množstvo lásky, pokoja, zdravia a silný pocit Božej prítomnosti.

S úctou, vďakou a vierou,

klienti a zamestnanci CSS ANIMA Liptovský Mikuláš