Farnost L. Michal

MARTIN MARTINKO 1888 – 1944

Martin Martinko sa narodil v roľníckej rodine Jána a Márie rodenej Martinkovej 4. novembra 1888 v Spišskom Štiavniku ako prvý z desiatich detí. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, po nej bol prijatý na cirkevné gymnázium v Levoči, kde vychodil šesť tried. Siedmu a ôsmu triedu gymnázia absolvoval v Rožňave, kde aj zmaturoval. Po maturite pokračoval v štúdiu posvätnej teológie na Vysokej bohosloveckej škole v Spišskej Kapitule. Po štyroch rokoch teológie bol ordinovaný 25. júna 1912. Ako kaplán pôsobil od 30. júna v Hornej zubrici (teraz Poľsko), od 7. februára 1914 v Hruštíne a od 20. Januára 1915 v Spišskej Kapitule.

Aktuality