VITAJTE NA STRÁNKE

FARNOSTI LIPTOVSKÝ MICHAL

ADVENTNÁ PRÍPRAVA (NIELEN) PRE DETI

kliknite na obrázok 

Jesenná zbierka na Charitu

Môžete ju podporiť naskenovaním QR kódu vo svojej bankovej aplikácii alebo zaslaním daru na účet Spišskej katolíckej charity

SK28 0200 0000 0000 2963 4592.

Nezabudnite uviesť správny variabilný symbol 412074869

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.