Farnost L. Michal

MARTIN MARTINKO 1888 – 1944

Martin Martinko sa narodil v roľníckej rodine Jána a Márie rodenej Martinkovej 4. novembra 1888 v Spišskom Štiavniku ako prvý z desiatich detí. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, po nej bol prijatý na cirkevné gymnázium v Levoči, kde vychodil šesť tried. Siedmu a ôsmu triedu gymnázia absolvoval v Rožňave, kde aj zmaturoval. Po maturite pokračoval v štúdiu posvätnej teológie na Vysokej bohosloveckej škole v Spišskej Kapitule. Po štyroch rokoch teológie bol ordinovaný 25. júna 1912. Ako kaplán pôsobil od 30. júna v Hornej zubrici (teraz Poľsko), od 7. februára 1914 v Hruštíne a od 20. Januára 1915 v Spišskej Kapitule.

Aktuality

hora-tabor-izrael-2-3200x2200h

Svätá Zem a hora Sinaj

Cena 790 eur, Dátum 3.11 – 11.11.2023, Doprava – lietadlo, ID: 220|2023, Sprievodca: Mons. ThDr. Ján Majerník

image2

Organ Liptovský Michal

Generálna oprava organu v kostole svätého Michala Archanjela 2023,  Rímskokatolícka cirkev, Mgr. Miloš Labaš, farár

placeholder.png

Svätá Zem a hora Sinaj

We believe God has called us to be a church that that follows Him by turning our hearts and our focus to global.