!!! ZMENA !!!

FORMAČNÉ STRETNUTIA BUDÚ AJ POČAS PRÁZDNIN!!!

Predbežný termín vysluhovania sviatosti birmovania  je

sobota 5.9.2020.

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje raz za 5 rokov.

 

Jej prijatiu predchádza ročná príprava, ktorá spočíva:

 

– pravidelná a aktívna účasť na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky

 

– aktívna účasť na sv. omšiach, kde je príhovor venovaný birmovancom (každý druhý piatok – podľa aktuálnych oznamov)

 

– pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia (mesačne)

 

– formačné stretnutia pod vedením animátora (2x za mesiac)

 

 

 

Predbežné termíny formačných stretnutí pre birmovancov z L. Michala

 

20. júl a 3. august