Farnost L. Michal

Sviatosti

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje raz za 5 rokov.

Jej prijatiu predchádza ročná príprava, ktorá spočíva:

– pravidelná a aktívna účasť na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky

– aktívna účasť na sv. omšiach, kde je príhovor venovaný birmovancom (každý druhý piatok – podľa aktuálnych oznamov)

– pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia (mesačne)

– formačné stretnutia pod vedením animátora (2x za mesiac)

Fotografie z vysluhovania sviatosti birmovania si môžete pozrieť a stiahnuť