Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje každých 5 rokov. Predchádza jej ročná príprava, ktorá obnáša:

– formačné stretnutia pod vedením animátorov (2x do mesiaca)

– účasť na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky

– účasť na sv. omši s príhovorom pre birmovancov (podľa aktuálnych oznamov)

– pravidelné prijímanie sviatosti zmierenia (mesačne)

– osobná a spoločná modlitba v rodine a vo farnosti

 

PREDBEŽNÉ TERMÍNY FORMAČNÝH STRETNUTÍ PRE BIRMOVANCOV Z L. MICHALA

V L. Michale budú stretnutia v pondelok.

Stretnutie sa začína sv. omšou o 17.00.

16.9.

30.9.

14.10.

28.10.

11.11.

25.11.

9.12.

16.12.

13.1.

27.1.

10.2.

17.2.

9.3.

23.3.

20.4.

4.5.

18.5.