DO ODVOLANIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE FORMAČNÉ STRETNUTIA NEBUDÚ !!!

Vysluhovanie sviatosti birmovania v našej farnosti nebude v ohlásenom termíne (3.máj). Nový termín zatiaľ nie je určený. Po jeho oznámení zo strany Biskupského úradu ho hneď ohlásime.

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje raz za 5 rokov.

 

Jej prijatiu predchádza ročná príprava, ktorá spočíva:

 

– pravidelná a aktívna účasť na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky

 

– aktívna účasť na sv. omšiach, kde je príhovor venovaný birmovancom (každý druhý piatok – podľa aktuálnych oznamov)

 

– pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia (mesačne)

 

– formačné stretnutia pod vedením animátora (2x za mesiac)

 

 

 

Predbežné termíny formačných stretnutí pre birmovancov z L. Michala

16.9.

30.9.

14.10.

28.10.

11.11.

25.11.

9.12.

16.12.

13.1.

27.1.

10.2.

17.2.

9.3.

20.4.

27.4.