Farnost L. Michal

Sviatosti

Sviatosť pomazania chorých

Základné informácie:

  • pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev vážne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich
  • je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov)
  • pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu katolíkovi, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
  • prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším
  • Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie používajú olej posvätený biskupom alebo, v prípade potreby, kňazom, ktorý sviatosť vysluhuje.

V prípade súrnej potreby volajte k chorým katolíckeho kňaza kedykoľvek.

Farský úrad: 044/439 23 23 (nechajte, prosím, čo najdlhšie zvoniť)

(Ak sa chorý nachádza v nemocnici, môžete sa obrátiť na kňazov, ktorí majú na starosti pastoráciu v danom zariadení.)